Modelis

Modelis

Privātuma politika

1. pants — Vispārīgi noteikumi

MonkeyMonkey Bvba kā Beļģijas uzņēmums piemēro “1992. gada 8. decembra likumu par privātuma aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi”, kas grozīts ar “1998. gada 11. decembra likumu” un “13. jūnija likumu, 2005 par elektroniskajiem sakariem”.

MonkeyMonkey Bvba apliecina, ka ievēro Eiropas Vispārīgo datu aizsardzības regulu 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) ar šo Privātuma politiku.

MonkeyMonkey Bvba uzņemas atbildību par datu apstrādi jūsu personas dati.

2. pants — Ievāktie personas dati

2.1. Dati, ko sniedzat mums:

1. kategorija, [bez reģistrācijas: jūsu IP adrese]
2. kategorija: [jūsu profila vārds, paroles e-pasta adrese, pieteikšanās vārds un (iespējams) jūsu profils attēls;]
3. kategorija:[reģistrējoties informatīvajā izdevumā: jūsu e-pasta adrese]
4. kategorija: [dati, kas iegūti, ievietojot sīkfailus: Sesija ID un Wordfence cilvēka sīkfails]
5. kategorija: [jūsu adreses dati, atbildot uz pasūtījuma veikšanu]
6. kategorija: [….]

2.2. MonkeyMonkey Bvba var iegūt personas datus dažādos veidos:

ievietojot sīkfailus (skatīt zemāk);
reģistrācijas un Vietnes lietošanas laikā;

2.3 Vietne izmanto arī sīkfailus, kas vāc noteiktus personas datus. Sīkdatņu izmantošanas noteikumus skatiet 8. pantā.

3. pants – Datu apstrādes mērķi

3.1. Vispārīgi mērķi:

MonkeyMonkey Bvba izmantos iegūtos personas datus tikai tālāk minētajiem mērķiem:

1. kategorija: [vietnes uzturēšana un uzlabošana un anonīmas statistikas izveide (identitāte konkrētas personas vai uzņēmumi nebūs izsekojami) par MonkeyMonkey Bvba “likumīgo interesi” nepārtraukti uzlabot savu pakalpojumu un vietni;
2. kategorija: [jūsu konta pārvaldīšana vietnē un foruma izmantošana, pamatojoties uz jūsu pieprasītā līguma izpildi, lai nosūtītu jums tiešā mārketinga vēstules ar saistītiem un salīdzināmiem piedāvājumiem un akcijām . Varat atteikties no šiem sūtījumiem, anulējot abonementu katra tiešā mārketinga e-pasta apakšdaļā. Mēs arī izmantosim šo informāciju, lai aicinātu jūs pārskatīt mūsu pakalpojumus. Šī informācija tiek izmantota, pamatojoties uz juridisko pamatu “Leģitīmas intereses”.
3. kategorija: [tiešā mārketinga sūtījumu, biļetenu, reklāmu sūtīšana, pamatojoties uz jūsu nepārprotamu un iepriekšēju piekrišanu;
< b>4. kategorija: [sesijas ID, tiek izmantots tikai tad, ja cilvēki piesakās. Lai pārbaudītu, vai lietotājs ir cilvēks, nevis robots, Wordfence cilvēka sīkfails tiek izmantots, pamatojoties uz nepārprotamu, iepriekšēju piekrišanu;
5. kategorija: [jūsu pasūtīto produktu piegāde un rēķina informācija, pamatojoties uz jūsu pieprasītā pakalpojuma piegādi.
Jums nav pienākuma sniegt mums savus personas datus neatkarīgi no tā, vai jūs jāsaprot, ka noteiktu pakalpojumu sniegšana nav iespējama gadījumā, ja atsakāties mums sniegt noteiktus personas datus.

3.2. Tiešais mārketings:

Jūsu personas dati tiks izmantoti tikai tiešā mārketinga nolūkos, sniedzot nepārprotamu un iepriekšēju piekrišanu. (“izvēlēties”).

Ja esat devis piekrišanu un esat pievienots MonkeyMonkey Bvba tiešajai informācijai. adresātu saraksts, MonkeyMonkey Bvba var izmantot jūsu personas datus, lai nosūtītu jums mārketinga materiālus, kā arī citus materiālus saistībā ar MonkeyMonkey Bvba, viņas produktiem un/vai pakalpojumiem. MonkeyMonkey Bvba var izmantot arī jūsu sniegtos personas datus, lai pielāgotu saglabātos dokumentus. autors: MonkeyMonkey Bvba.

Šo piekrišanu var atsaukt jebkurā laikā bez maksas un bez motivācijas, noklikšķinot uz atteikšanās pogas zem katra reklāmas e-pasta.

3.3. Nodošana trešajām personām:

MonkeyMonkey Bvba darbību pilnīgas vai daļējas reorganizācijas vai cesijas gadījumā, kad MonkeyMonkey Bvba reorganizē, nodod, pārtrauc savu uzņēmējdarbību vai MonkeyMonkey Bvba bankrotē, jūsu personas dati var tikt nodoti jaunām struktūrām vai trešajām personām.
< br>MonkeyMonkey Bvba, ja tas ir saprātīgi iespējams, mēģinās jūs iepriekš informēt par to, ka MonkeyMonkey Bvba nodod jūsu personas datus trešajai personai, taču jums ir jāapzinās, ka tas ne vienmēr ir iespējams, ne tehniski, ne komerciāli.< br>
MonkeyMonkey Bvba nepārdos, neizdos, neizsniegs jūsu personas datus un nenodos tos trešo pušu rīcībā, izņemot šajā politikā paredzētajos gadījumos vai bez jūsu nepārprotamas un iepriekšējas piekrišanas.

3.4. Juridiskās prasības:

Ārkārtējos apstākļos var gadīties, ka MonkeyMonkey Bvba ir pienākums nodot jūsu personas datus pēc tiesas rīkojuma vai lai ievērotu imperatīvos likumus un/vai noteikumus. MonkeyMonkey Bvba, ja tas ir saprātīgi iespējams, mēģinās jūs iepriekš informēt, ja vien šīs informācijas izpaušana nav pakļauta juridiskiem ierobežojumiem.

4. pants – Apstrādes ilgums

Mēs uzglabāsim un apstrādāsim jūsu personas datus tik ilgi, cik nepieciešams atkarībā no apstrādes mērķiem, kā arī atkarībā no līgumattiecībām starp jums un MonkeyMonkey Bvba.

Konkrēts paredzētais periods: 3 gadi pēc pēdējās saziņas

5. pants – Jūsu tiesības

5.1. Piekļuves tiesības un tiesības iegūt kopiju.

Jums ir tiesības jebkurā brīdī brīvi piekļūt saviem personas datiem, kā arī būt informētam par savu personas datu izmantošanu.

5.2. Tiesības labot, dzēst un ierobežot:

Jums ir iespēja koplietot savus personas datus ar MonkeyMonkey Bvba. Jums ir arī tiesības pieprasīt MonkeyMonkey Bvba labot, dzēst vai papildināt jūsu personas datus. Jūs atzīstat, ka atteikšanās dalīties ar datiem vai lūgums dzēst šos datus padarīs neiespējamu noteiktu pakalpojumu un/vai produktu piegādi.
Varat arī pieprasīt ierobežot savu personas datu apstrādi.

5.3. Tiesības iebilst:

Jums ir tiesības iebilst pret savu personas datu apstrādi, ja jums ir nopietni un likumīgi iemesli to darīt.
Jums ir arī tiesības iebilst pret jūsu personas datu izmantošanu tiešā mārketinga nolūkos. Šādā gadījumā īpašs pamatojums netiks prasīts.

5.4. Tiesības uz bezmaksas datu pārsūtīšanu:

Jums ir tiesības iegūt savus personas datus, ko MonkeyMonkey Bvba apstrādā, strukturētā, parastā formā, kas ir lasāma iekārtām, un/vai pārsūtīt šos datus citam datu pārzinim.

5.5. Tiesības atsaukt piekrišanu

Ja apstrāde ir balstīta uz iepriekšēju piekrišanu, jums ir tiesības šo piekrišanu atsaukt.

5.6. Tiesību izmantošana:

Jūs varat īstenot savas tiesības, sazinoties ar mums, izmantojot e-pastu, izmantojot tālāk norādīto veidlapu, vai pa pastu uz MonkeyMonkey Bvba, Wiedauwkaai 23F, 9000 Gent, Beļģija, vai izmantojot saiti “Sazinieties ar mums” tīmekļa vietnē, iekļaujot savu ID.

5.7. Automatizēti lēmumi un profilēšana:

Jūsu personas datu apstrāde neietver profilēšanu, kā arī uz jums neattiecas automatizēti lēmumi.

5.8. Tiesības iesniegt sūdzību:

Jums ir tiesības iesniegt sūdzību Beļģijas Privātuma komisijā: Personīgās dzīves aizsardzības komisija, Drukpersstraat 35, 1000 Brisele, Tel +32 (0)2 274 48 00, fakss +32 (0)2 274 48 35, e- pasts: [email protected].
Tas neietekmē noteikumus civiltiesā.
Ja jums ir nodarīti zaudējumi, kas radušies jūsu personas datu apstrādes rezultātā, varat iesniegt prasību par zaudējumu atlīdzināšanu.

6. pants – Drošība un konfidencialitāte

6.1. Mēs esam pieņēmuši drošības pasākumus, kas ir piemēroti gan tehniskajā, gan organizatoriskajā līmenī, lai izvairītos no iznīcināšanas, nozaudēšanas, viltošanas, pielāgošanas, nesankcionētas piekļuves vai personas paziņošanas. datus nejauši nodod trešajai pusei, kā arī šo datu neatļautu apstrādi.
6.2. MonkeyMonkey Bvba nekādā veidā nav atbildīgs par tiešiem vai netiešiem zaudējumiem, ko izraisījusi nelikumīga vai personas datu neatbilstoša izmantošana no trešās personas puses.
6.3. Jums vienmēr ir jāievēro drošības standarti, piemēram, izvairoties no jebkādas nesankcionētas piekļuves jūsu pieteikumvārdam un piekļuves kodam. Jūs esat pilnībā atbildīgs par Vietnes izmantošanu savā datorā, IP adresi un identifikācijas datiem, kā arī par konfidencialitāti.

7. pants — Trešo personu piekļuve

Lai apstrādātu jūsu personas datus, mēs saviem darbiniekiem nodrošinām piekļuvi jūsu personas datiem.
Mēs garantējam līdzīgu aizsardzības līmeni, uzliekot saviem darbiniekiem līgumsaistības, kas ir līdzīgas šai Privātuma politikai.

8. pants – Sīkdatnes

8.1. Kas ir sīkdatne?

"Sīkfails" ir neliels fails, ko nosūta MonkeyMonkey BV serveris un kas tiek glabāts jūsu datora cietajā diskā. Šajās sīkdatnēs saglabāto informāciju varam lasīt tikai Mēs un tikai Vietnes apmeklējuma laikā.

8.2. Kāpēc mēs izmantojam sīkfailus?

Mūsu vietne izmanto sīkfailus un līdzīgas tehnoloģijas, lai atšķirtu jūsu preferences no citu mūsu vietnes lietotāju vēlmēm. Tas ļauj mums piedāvāt jums labāku pieredzi, kad apmeklējat mūsu vietni, un tikmēr optimizēt mūsu vietni.

Nesen veikto likuma grozījumu rezultātā visas tīmekļa vietnes, kas koncentrējas uz noteiktām Eiropas Savienības daļām, ir jums ir jālūdz jūsu atļauja, lai jūsu datorā vai mobilajās ierīcēs izmantotu vai saglabātu sīkfailus un līdzīgas tehnoloģijas. Šī sīkdatņu politika skaidri un pilnībā informē jūs par mūsu izmantotajām sīkdatnēm un to mērķi.

8.3. Cepumu veids:

Sīkdatnes var iedalīt sīkāk, pamatojoties uz to pēcnācējiem, funkcijām un ilgumu. Tiesību akti galvenokārt iedala funkcionālās vai tehniski nepieciešamās sīkdatnes, no vienas puses, un visas pārējās sīkdatnes, no otras puses.
Tīmekļa vietne izmanto tikai šādas sīkdatnes:

Functional cookies:

Name

Source

Function

Expiration Time

_ga Google Analytics vhe _ga cookie is used to uniquely identify you as a visitor to this site. This is achieved by generating two random 32-bit numbers and setting them in a cookie, no personal information or data is tracked. v Years
_gid

Google Analytics

The _gi cookie is used to distinguish users.

24 hours

_gat

Google Analytics

The _gat cookie is used to distinguish users.

Session

Non-functional cookies

Name

Source

Function

Expiration Time

__hjClosedSurveyInvites

Hotjar

Hotjar cookie. This cookie is set once a visitor interacts with a Survey invitation modal popup. It is used to ensure that the same invite does not re-appear if it has already been shown.

365 Days

_hjDonePolls

Hotjar

Hotjar cookie. This cookie is set once a visitor completes a poll using the Feedback Poll widget. It is used to ensure that the same poll does not re-appear if it has already been filled in.

365 Days

_hjMinimizedPoll

Hotjar

Hotjar cookie. This cookie is set once a visitor minimizes a Feedback Poll widget. It is used to ensure that the widget stays minimizes when the visitor navigates through your site.

365 Days

_hjDoneTestersWidgets

Hotjar

Hotjar cookie. This cookie is set once a visitor submits their information in the Recruit User Testers widget. It is used to ensure that the same form does not re-appear if it has already been filled in.

365 Days

_hjMinimizedTestersWidgets

Hotjar

Hotjar cookie. This cookie is set once a visitor minimizes a Recruit User Testers widget. It is used to ensure that the widget stays minimizes when the visitor navigates through your site.

365 Days

_hjIncludedInSample

Hotjar

Hotjar cookie. This session cookie is set to let Hotjar know whether that visitor is included in the sample which is used to generate funnels.

365 Days

xs

Facebook

Used in conjunction with the c_user cookie to authenticate your identity to Facebook.

90 Days

c_user

Facebook

Used in conjunction with the xs cookie to authenticate your identity to Facebook,

90 Days

datr

Facebook

Identifies browsers for purposes of security and site integrity, including for account recovery, and identification of potentially compromised accounts.

2 years

fr

Facebook 

Facebook’s primary advertising cookie, used to deliver, measure, and improve the relevancy of ads.

90 Days

m_pixel_ratio

Facebook 

Performance

Session

a11y

Facebook 

Performance

Session

act

Facebook 

Performance

Session

wd

Facebook 

Performance

Session

pl

Facebook 

Used to record that a device or browser logged in via Facebook platform.

90 Days

presence

Facebook 

Site Features and Services

Session

sb

Facebook 

Identifies browser for login authentication purposes.

2 Years

KiyOhcom

www.kiyoh.com

This cookie is used to integrate Kiyoh in our website. More info here.

/

__atuvc

www.kiyoh.com

This cookie is used to integrate Kiyoh in our website. More info here.

/

8.4. Jūsu atļauja:

Pirmoreiz apmeklējot mūsu vietni, jums tiks lūgts pieņemt mūsu dažāda veida sīkdatnes. Katrai kategorijai varat atļaut vai atteikt sīkfailus. Jūs jebkurā laikā varat mainīt sīkdatņu iestatījumus mūsu Vietnei, izmantojot hipersaiti zem mūsu vietnes un tādējādi atsaukt savu atļauju.

Jūs varat atteikties no sīkdatņu uzstādīšanas, kad pirmo reizi izmantojat vietni, izvēloties piedāvātais uznirstošais ekrāns “Atteikšanās no sīkfailiem”.

Sīkdatnes varat bloķēt, aktivizējot pārlūkprogrammas iestatījumus, kas ļauj atteikties no sīkdatnēm. Šo sīkfailu noraidīšana var neļaut jums izmantot dažas tīmekļa vietnes funkcijas.

Ja jums ir vēl kādi jautājumi vai piezīmes par personas datu apstrādi, lūdzu, sazinieties ar MonkeyMonkey Bvba pa pastu, izmantojot zemāk esošo veidlapu vai vienu ziņu vietnē [adrese] vai izmantojot tīmekļa vietnes pogu “Sazināties ar mums”.

Papildinformāciju par sīkfailiem var atrast arī, izmantojot šo saiti: http://www.allaboutcookies. org/

Papildinformāciju par tiešsaistes biheiviorālo reklāmu un tiešsaistes privātumu var atrast, izmantojot šo saiti: http://www.youronlinechoices.eu/

Klausieties to no kāda cita

94% mūs iesaka, vai drīz arī jūs?

reviews
google review kiyoh review

17.777 Atsauksmes

review star review star review star review star review star
80%
14272
review star review star review star review star review star
10%
1771
review star review star review star review star review star
3%
573
review star review star review star review star review star
2%
437
review star review star review star review star review star
4%
724

100% apmierinātības garantija

checkmarkPareizrakstības un drukāšanas kļūda garantija 
checkmark30 dienu naudas atgriešana  garantija
checkmark12 mēnešu produkta garantija
checkmarkVienmēr der garantija 
review star review star review star review star review star 10/10

Complimenti per la serietà.

Rosarita

Pārbaudīts
CAPIAGO INTIMIANO
Šodien
review star review star review star review star review star 10/10

The experience using Case company is very smooth. And the quality of the case is excellent. Family and friends love my personalised case and most people have gone on to order based on the product I received.

Claire

Pārbaudīts
Virginia
Šodien
review star review star review star review star review star 10/10

It has been a very good experience with your company. Good communication and very helpful

Eilidh

Pārbaudīts
Oban
vakar
review star review star review star review star review star 10/10

Die Hülle sieht wertig und stabil aus. Das ausgewählte Design ist wie die Darstellung auf der Homepage und gefällt uns auch in real. Warum eine Hülle allerdings so teuer sein muss erschließt sich mir nicht. Materialkosten können es nicht sein. Aber jeder möchte ein bisschen vom großen Kuchen abbekommen...

M

Pārbaudīts
H
vakar
Ilustrācija, kurā sieviete saka: Sveiki! Es esmu Sofija un šeit, lai palīdzētu

500 000 apmierinātu klientu, vai jūs drīz būsiet viens?

Vai jums ir jautājums? Esmu pieejams no pirmdienas līdz sestdienai.